Kjøre opplegg påsken 2024

Årets påskeplan er lagt opp forutsatt normal drift. Vi tar forbehold om at endringer kan skje på kort varsel. 25. Mars: Siste dag for ordinære avganger til Florø og Kristiansund. 27. Mars: Halv dag. 08:00-12:00 27. Mars: Lasting og forberedelse av avganger for levering etter påske i henhold til ordinær ruteplan. 02. April: Tilbake i […]

Angrep på skip i Rødehavet

Rødehavet er en betydningsfull global handelsrute for containere og frakt av olje og gass, som binder sammen Asia, Europa og Afrika. Området preges imidlertid av geopolitiske spenninger, piratvirksomhet og væpnede angrep. Som publisert i den internasjonale pressen har de siste ukene vært preget av hendelser som har forstyrret sjøtrafikken og økt bekymringene for sikkerheten i […]

SR Group har inngått samarbeidsavtale med Young Logistics

Dette skal være stedet der unge og engasjerte kan møtes, drive nettverksbygging og lære mer om logistikk og supply chain management. «Jeg synes ledelsen i en bedrift burde oppmuntre neste generasjon ikke bare til å følge etter, men til å gå forbi.»– Anita Roddick Dette sitatet stiller vi oss bak, og gleder oss over å […]

Endring i seilingsplanene (Fjordline)

I perioden 05 januar 2023 til 07 februar 2023 seiler skipene med noe forlenget seilingstid. I perioden 09 februar 2023 til 25 mai 2023 er alle avganger fra Bergen- Stavanger- Hirtshals kansellert. For SR Group kunder vil dette ha følgende innvirkning: Gods til og fra Europa vil måtte gå med seilinger fra Kristiansand når kansellering […]

Endring i dieseltillegg

Siden 2013 har vi regulert tillegget månedlig på basis av SSB sin Kostnadsindeks for Lastebiltransport – drivstoffelementet. De senere årene har denne svingt tildels kraftig, fordi drivstoffprisene har endret seg markant fra måned til måned. På tross av dette går SSB nå over til kvartalsvis publisering av denne indeksen, og vi velger derfor å følge […]

Bompenger – vi øker bom og avgiftstillegget!

Takstene har også økt og vil øke flere steder i landet de nærmeste månedene I tillegg innføres og økes bruken av rushtidsavgifter. Disse merkostnadene er vi nødt til å ta igjen hos våre kunder. SR Group øker derfor sitt generelle bom og avgiftstillegg fra kr 65 til kr 90 fra og med 1.10.2018.

Gigantbygg ved Norges port

I samarbeid med SRG konsern bygger Prime Cargo et logistikkbygg på Vestby. Her skal vi drive 3PL for eksisterende og nye kunder, i tillegg til at det blir en stor omlastningsterminal med ulike distribusjonsløsninger. Gigantbygget – som er på hele 38 000kvm – ligger like ved E6, ved «porten til Norge» mellom Svinesund og Oslo. Utførelsen […]

Varsel om stengte tunneler

Grunnet oppgraderingsarbeid blir flere tunneler på Vestlandet nattestengt frem mot 2025. Noen tunneler stenges helt der det er omkjøringsalternativ, andre tunneler vil bli stengt i perioder. 29 av tunnelene ligger på viktige ferdselsårer som E 39 og E 16 gjennom Hordaland. I tillegg må 12 tunneler på europavegene i Sogn og Fjordane stenges for oppgradering. […]

Togfrakt fra Kina

Sjøfraktratene fra Kina er under press og øker og ledetiden er også lang, så mange har i lengre tid vurdert alternativer til fly og sjø for importen fra Kina. SR Group og Prime Cargo har etablert et eget setup for togfrakt fra Solens land via Hamburg til Norge som både reduserer transporttiden og er kostnadseffektivt […]

Representasjon i Kina

Kina er en av verdens største økonomier og et stort marked for norske varer og ikke minst handler vi mye fra Kina. Gjennom vårt søsterselskap Prime Cargo AS er vi nå representert med egen mann i Shanghai. Wilhelm Blomdal vil kunne bistå våre norske kunder lokalt i Kina fra vårt kontor i Shanghai. Wilhelm snakker […]