Tank- og bulktransport

Blant Norges største transportører av kjemikalier og farlig gods.

SR Group har en egen avdeling med eget utstyr og personell som håndterer og frakter kjemikalier og flytende gods i hele Norge og resten av Skandinavia. Egne team i Kristiansund, Bergen og Stavanger er ansvarlig for all flytende transport enten det er eksempelvis i Nord-Norge, Østlandet eller Sverige. Dette teamet besitter også spesialkompetanse for farlig gods og vet hvordan de ulike typer kjemikalier må håndteres for sikker levering og trygg frakt på veinettet. Dette gjelder kjemikalier, ømfintlige oljer og mud.

SR Group har lang erfaring med denne type transport og har kunder over hele Norge. Vårt personale kan også rådgi hvordan dette skal befraktes for mest mulig sikker håndtering, samtidig som det er kostnadseffektivt. En omfattende bilpark gjør oss også fleksible og kan mobilisere selv nattestid og høytider.


Tank

SR Group sitt utstyr er designet for å transportere både farlige væsker, væsker som er temperaturutsatt, og flytende materiale som må håndteres på en spesiell måte. En stor variasjon i materiell gjør at vi kan benytte korrekt utstyr på jobben for å oppnå god sikkerhet og håndtering. Våre tanktrailere er strategisk lokalisert i hele Norge for å sikre kjapp responstid. Alle sjåfører som opererer tank er spesielt opplært og utdannet til å transportere denne type produkter. Vi setter alltid sikkerhet høyest for våre ansatte, våre kunder og for andre reisende på det norske veinettet.

Containerhåndtering

SR Group sitt utstyr er designet for å transportere både farlige væsker, væsker som er temperaturutsatt, og flytende materiale som må håndteres på en spesiell måte. En stor variasjon i materiell gjør at vi kan benytte korrekt utstyr på jobben for å oppnå god sikkerhet og håndtering. Våre tanktrailere er strategisk lokalisert i hele Norge for å sikre kjapp responstid. Alle sjåfører som opererer tank er spesielt opplært og utdannet til å transportere denne type produkter. Vi setter alltid sikkerhet høyest for våre ansatte, våre kunder og for andre reisende på det norske veinettet.

Bulk

Enten transporten skal foregå på vei eller sjø vil våre team finne den beste transportløsning. Flere av de største sentrale aktører velger SR Group for bulktransport. Du kan alltid være trygg på at vi håndterer din bulktransport på en skikkelig måte.

Borekaks

SR Group har i en årrekke etablert omfattende prosedyrer for håndtering av mud. SR Group har også egne fasiliteter for vasking, rengjøring og deponering av borekaks og rester. Det er strenge krav til å unngå søl og til at operatøren vet hvordan dette skal utføres. Vi har stolte medarbeidere som har sterke referanser for å utføre jobben med den beste kvalitet.

Kan vi hjelpe?

Telefon