Veitransport

SR Group har i en årrekke vært en av de dominerende transportaktørene langs norskekysten.

Veitransport Norge

SR Group har lokasjoner nær alle de viktigste baser langs norskekysten. Medarbeiderne har kunnskapen, erfaringen og tilhørigheten som trengs for å imøtekomme kundenes krav og forventninger.

Med over 150 vogntog har vi de nødvendige ressurser til å være fleksible og ha svært kort responstid, uansett hvor i landet du trenger effektiv transport. Vi har daglige ruter fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør, og har avganger til alle basesteder langs kysten, med samlasting også østover og til viktige knutepunkter for internasjonal trafikk. Et så stort rutenett og konsoliderende trafikk sikrer at vi alltid leverer i tide.

SR Group ble i 2014 kåret til en av landets beste transportører. Noe av begrunnelsen var vår solide kvalitet og det omfattende godsvolumet vi håndterer. Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor!


Veitransport Europa

SR Group Service hjelper deg med transport til enhver europeisk destinasjon.
Gjennom vårt partnerskap med Lubbers har vi opprettet europeiske basesteder i Aberdeen, Esbjerg og Schoonebeek. SR Group har flere ukentlige avganger til hvert basested, noe som sikrer forutsigbar og kostnadseffektiv logistikk.

For trafikk mot Aberbeen og Esbjerg er SR Group blant Norges største aktører. Ved bruk av basesteder har vi mulighet til å yte personlig service uansett hvor godset skal til eller kommer fra. Fra disse basene går gods videre til alle øvrige destinasjoner i Europa. All trafikk som er import eller eksport til og fra Norge, styres fra SR Group sine team i Norge som sikrer god kontroll og styring på forsendelsene.

Korte ledetider og faste avganger gjør at veitransport ofte er et godt alternativ til flytransport. Vi tar også med flygods gjennom flere ukentlige avganger fra Norge og direkte til de største europeiske flyplassene for å optimalisere leveringstid. I samtlige europeiske land har vi svært solide løsninger innenfor ekspressforsendelser, farlig gods og spesialtransport.

SR Group etablerte sitt partnerskap med Lubbers tidlig på 1990-tallet. Siden den gang har partnerskapet utviklet seg til å bli en av de dominerende løsningene for europeisk import og eksport for norske aktører innen olje og gass. I dag blir ressursene brukt på en optimalisert måte som sikrer kostnadseffektivitet for våre kunder. Avdelingene i partnerskapet er integrert slik at kommunikasjon og instrukser flyter på tvers av alle landegrenser for å sikre at kundens gods blir ivaretatt og kontrollert best mulig.

Lubbers er grunnlagt på samme verdier som SR Group og har spesialisert seg på internasjonale transporttjenester for olje- og gassindustrien. Som et kvalitetsdrevet selskap har Lubbers et tydelig fokus på kundeservice. Gruppen har 13 baser over hele Europa, strategisk plassert for å betjene olje- og gassnæringen: i Storbritannia, Nederland, Danmark, Tyskland, Italia, Romania, Polen og Tyrkia.

Kan vi hjelpe?

Telefon

Dokumenter

John Magne Selbach

Veitransport Norge

Torgeir Maudal

Veitransport Europa