Fortolling og spedisjon av import og eksport av gods

La oss hjelpe deg med håndtering av fortollingstjenester og lager av tollvarer!

Våre erfarne speditører utfører fortollingstjenester og håndterer og fører tollager. På våre lokasjoner kan vi også tilby tollager. Her får du bistand med import og eksport, i tillegg til at vi har tillatelse til å transittere gods.

Vi fortoller og transitterer elektronisk mot Tollvesenet og vi leverer også skattemelding i forbindelse med import.

Tollblanketten kan sendes oppdragsgiver elektronisk så snart den er klar hos Tollvesenet og gjøres omgående tilgjengelig på din side i vår kundeportal.
Vårt effektive fortollingssystem kan kommunisere direkte med ditt ERP system via EDI.

Vi bidrar gjerne dersom du trenger rådgivning innenfor spedisjon.

Vil du være på den sikre siden – ta kontakt for å få vite mer om hva vi kan gjøre for deg.

Kan vi hjelpe?

Telefon

Charlotte Bøe

Supervisor Freight Forwarding/Customs brokerage