Sjøfrakt

SR Group er opptatt av å kunne tilby bærekraftige løsninger.

Sjøfrakt Norge

SR Group frakter gods langs kysten i Norge hver eneste dag.

Sjøfrakt fungerer som et supplement til det eksisterende veitransporttilbudet og er et miljøvennlig alternativ.

GeSi Shipping AS ble etablert i 1993, i Os utenfor Bergen. I dag har GeSi hovedkontor på Sandnes Havn.
Selskapet drifter MV Gullaas som opererer langs hele kysten fra Tananger til Hammerfest. Gullaas er utstyrt med et tweedekk og to kraner og er dermed helt selvforsynt. Hun har et dyktig mannskap som laster, sikrer og losser lasten selv.

Som skipsmegler innen det europeiske nærsjømarkedet har GeSi en mangfoldig kundeportefølje som spenner fra bygg- og havbruksnæring til tungløft og prosjektlaster for oljeindstustrien. Det brede nettverket, bestående av mer enn 30 lasteskip, sikrer at kundens behov og krav blir oppfylt.

GeSi Shipping AS er et av selskapene i SR Group. Du kan lese mer om selskapet på hjemmesiden deres: www.gesi.no


Internasjonal sjøfrakt

Vårt dedikerte team håndterer sjøfrakt internasjonalt, og har et nært samarbeid med de fleste store rederier. Dette gjør at vi kostnadseffektivt kan ordne transport via sjø til og fra de fleste havner verden rundt.

Ved større volumer er sjøfrakt konkurransedyktig både på pris og tilgjengelighet, samtidig som det er et miljøvennlig alternativ. Kompetanse og erfaring kombinert med gode prosedyrer, gir oss evnen til å levere sjøfraktløsninger av høy kvalitet.

All aktivitet kontrolleres av personell hos SR Group, uansett havnedestinasjon. Våre erfarne og kompetente befraktere mottar, planlegger, utfører og kontrollerer all aktivitet.

SR Group er partner i nettverket CEVA og har derav tilgang til kontorer i mer enn 170 land. Dermed kan vi tilby dør-til-dør leveranser med høy presisjon.

Kan vi hjelpe?

Nasjonalt
Internasjonalt

Reidun Korsfur

Sjøfrakt Norge

Dag Inge Torgersen

Internasjonal sjøfrakt