Flyfrakt

SR Group håndterer flyfrakt nasjonalt og globalt.

Flyfrakt Norge

SR Group har god oversikt og tilgang over alle daglige flyavganger og våre medarbeidere kan optimalisere ledetid ut fra ditt behov. Vi benytter samtlige flyselskaper som flyr innenriks, slik at vi kan sikre at vi velger den mest kostnadseffektive og raskeste avgangen tilgjengelig.

Våre team er ansvarlig for hele transporten fra henting hos kunde til levert på dør ved endedestinasjon. Vårt bidrag ligger i å gjøre det enkelt og sikkert å utføre flysendinger. Vi vet at det er store prisvariasjoner mellom de ulike avganger, og det er vår jobb å finne den mest optimale forsendelsen etter kundens krav og forventninger.

Vårt flyteam er i tett kontakt med vårt veiteam som enten konsoliderer forsendelsene for å redusere kostnad, eller mobiliserer egne kjøretøy for hasteforsendelser.


Flyfrakt Internasjonalt

SR Group har en egen divisjon som styrer internasjonal frakt til destinasjoner i hele verden.

SR Group er medlem IATA og kan dermed booke flyfrakt direkte med alle flyselskaper representert på det norske markedet.

Med smarte løsninger for raskere fremføring kan vi også booke flyfrakt direkte fra de norske flyplasser hvor vi selv ikke er tilstede.

For å opprettholde den høyeste mulig sikkerhet innen flytransport, er SR Group registrert som «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør» hos Luftfartstilsynet. Dette muliggjør en sikker transportkjede i kombinasjon med sikkerhetsgodkjente sjåfører, terminaler samt kjent avsenderstatus. Når disse kriteriene er oppnådd kan vi levere inn forsendelsene som ”sikker”, noe som reduserer sikkerhetsavgifter, innleveringsfrister og sjanser for forsinkelser ved flyplassene.

SR Group tilbyr økonomiske konsolideringer og hasteforsendelser til ønsket flyplass eller levert til mottaker, i tillegg til mer spesielle forsendelser som farlig gods, handcarry, flycharter og prosjektlast.


Global logistikk

SR Group tilbyr globale «dør-til-dør» leveranser til alle internasjonale destinasjoner.

SR Group er partner i nettverket CEVA og har med det tilgang til kontorer i mer enn 170 land og kan tilby logistikk med høy presisjon både gjennom flyfrakt og sjøfrakt.

Lokale kontor påser at tollbehandling blir utført korrekt og at den lokale utlevering er i henhold til kundens krav til sted og tid. Systemet sikrer at vi alltid leverer i henhold til norske krav for kvalitet og service, samtidig som vi alltid jobber i henhold til internasjonale retningslinjer for etikk og arbeidskrav.

Uansett hvor i verden ditt utstyr skal eller kommer fra – vi er med deg hele veien!

Ceva

Ceva er et av verdens ledende logistikkfirma, og de tilbyr punkt-til-punkt-design, implementasjon og operasjonell ekspertise innen «Freight Forwarding» – kontrakter, transportstyring og distribusjon. CEVA tilbyr hver kunde en skreddersydd service, tilpasset unike behov, med ekspertise bygget på lang fartstid innen energisektoren.

CEVA er et ulistet firma eid av Apollo Management LP, et av verdens ledende private investeringsselskap. Mer enn 51000 ansatte betjener et globalt nettverk med fasiliteter i over 170 land. CEVAs ekspertiseteam innenfor energi leverer et bredt spekter av globale løsninger, fra charter til ruteflyvninger, sjøtransport og logistikk på vei, til endelig levering. Standardiserte rutiner basert på globale «Best practices» gir enestående service og effektivitet.

Høy servicegrad for import og eksport mot Brasil.

SR Group ble utfordret av norske olje- og gasskunder tidlig på 2000-tallet. Økende interesse for Brasil, krav til lokal tilstedeværelse og mange nye oljefunn førte til at også SR Group ble bedt om å tilby tjenester mot Brasil.

Som følge av dette ble partnerskapet med Nicomex opprettet. I dette kan SR Group og Nicomex sammen tilby «dør-til-dør» løsning for alle de viktigste destinasjonene i Brasil, enten med flyfrakt eller sjøfrakt.

Nicomex har unik erfaring og kompetanse innen tollbehandling. Sammen med SR Group sine team på internasjonal spedisjon leverer vi et produkt med sterke referanser og høy presisjon i leveranser. Vår ambisjon har hele tiden vært at våre kunder skal oppleve samme service og kvalitet i og mot Brasil, som de er vant med til øvrige destinasjoner.

Et integrert partnerskap og strenge prosedyrer har muliggjort en høy servicegrad for import og eksport mot Brasil.

Grupo Nicomex

Nicomex er et respektert og erfarent selskap som har operert i det brasilianske internasjonale handelsmarkedet siden 1926. Nicomex leverer «Freight Forwarding» og tollbehandlingstjenester rettet mot olje- og gassindustrien. Alle tjenestene er i henhold til FCPA «Compliance & Anti-corruption policies».

Nicomex har utviklet «Smart Express» siden år 2000, en eksklusiv internasjonal kurertjeneste spesielt rettet mot olje- og gassindustriens behov. Egne eksperter på tollbehandling bidrar til effektiv saksgang og rask levering for leveringer over landegrenser.

Erfaring og grundig kunnskap om internasjonale handelsregler gjør at Nicomex kan tilby frakt og tollbehandling raskt og effektivt.

Kan vi hjelpe?