Bærekraft

Logistikkbransjen har de siste årene vært sterkt utviklet, og det stilles stadig nye krav til innovasjon og miljøvennlige løsninger.

Som et av Norges største privateide logistikkselskap har vi et ansvar og jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk.

Vi har målrettet innsats innenfor FN’s bærekraftmål og jobber fokus på å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosial forhold.

Som en del av vår klima- og utslippsreduksjonsplan og miljøansvar, er vi fokusert på å redusere vårt karbonavtrykk og dekarbonisere sin lastebilflåte. Derfor har vi signert en intensjonsavtale for levering av opptil 50 hydrogendrevne lastebiler i perioden 2024-2027.

Lastebilsektoren står i dag for 6 % av de totale europeiske CO2-utslippene. Den lange rekkevidden og den raske påfyllings evnen til hydrogenbrenselcellekjøretøyer representerer nullutslippsteknologi som gjør oss i stand til å møte sluttbrukers operasjonelle behov i langdistanse og den tunge lastebilsektoren. Dette partnerskapet gjør at vi blir i stand til å tilby nullutslipps lastebil løsninger.

Kan vi hjelpe?

Telefon