Betingelser

Dieseltillegg og BAF

På grunn av store svingninger i markedet blir drivstofftillegget justert kvartalsvis. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her. BAF/SECA baseres på rederienes satser og justeres i takt med disse.

Våre generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

NSAB 2015

SR Group AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015

Januar 2023

47.8 %

Diesel

49 %

BAF/SECA
Februar 2023

47.5 %

Diesel

49 %

BAF/SECA
Mars 2023

47.5 %

Diesel

49 %

BAF/SECA
April 2023

47.5 %

Diesel

49 %

BAF/SECA
Mai 2022

42.6 %

Diesel

55 %

BAF/SECA
Juni 2022

42.6 %

Diesel

103 %

BAF/SECA
Juli 2022

42.6 %

Diesel

103 %

BAF/SECA
August 2022

47.6 %

Diesel

84 %

BAF/SECA
September 2022

47.6 %

Diesel

84 %

BAF/SECA
Oktober 2022

47.6 %

Diesel

91 %

BAF/SECA
November 2022

47.8 %

Diesel

91 %

BAF/SECA
Desember 2022

47.8 %

Diesel

91 %

BAF/SECA

Kan vi hjelpe?

Dokumenter