Terminaltjenester

SR Group har terminaler og varelager på flere destinasjoner i Norge og ellers ute i verden.

Våre terminaler er strategisk lokalisert for å bedre vareflyt for våre kunder.

SR Group tilbyr alle aspekter innen terminaltjenester som mottakskontroll, tollregnskap, varetelling og registrering i innkjøpssystemer. I tillegg overser vi at godset er korrekt klargjort for transport ved å sjekke merking, pakking og eventuelt sikring eller plombering, dersom lastebærer skal sendes med fly eller sjø. Vi har også alle nødvendige sertifikater for å klargjøre gods offshore eller om det skal håndteres som farlig gods.

SR Group tilbyr lagerhotell og yard på de fleste destinasjoner i Norge, Europa og de øvrige sentrale lokasjoner i verden. I Norge er de største lagerfasilitetene i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Alta og Vestby.

Vi behandler ditt gods ut fra de strengeste standarder og tilbyr effektiv distribusjon helt frem til mottaker.

Har du behov for å hente varene og konsolidere før distribusjon – det løser vi også, raskt og effektivt.

Har du et behov for lager eller terminaltjenester – kontakt våre selgere for mer informasjon.

Visste du at ...

Terminal

SR Group eier og tilbyr mer enn 10.000 m2 lagerfasiliteter og mer enn 150.000 m2 yard i Norge!

SR Group har vaktordning for utlevering og mottak av varer hele døgnet, 365 dager i året.

Prisforespørsel

Terminaltjenester

Du kan også ringe oss på telefon 51 71 53 50 eller sende en e-post til booking@sr-group.no.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.