Digitoll

20/06/2023

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.

Prosjektet «Nytt hovedløp for næringslivet» ble etablert av Tolletaten i 2018, men prosjektet ble lagt på is under etatens omstrukturering fra regioner i divisjoner. Det ble senere presentert på nytt under Tolldagen 2021.

Departementet skriver at Tolletaten skal prioritere arbeid med digitalisering og utvikling av nytt hovedløp for innførsel av varer for næringslivet. Målet skal være en sømløs og i størst mulig grad automatisert grensepassering, i kombinasjon med en effektiv og god etterlevelse av kontroll på varestrømmen.

Gjennom Digitoll-konseptet er målet å fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet.

Forutsetningen for å få til dette er at Tolletaten får informasjon om varene levert digitalt før eller senest ved grensepassering. Tollerne kan da behandle og risikovurdere informasjonen allerede før varene kommer til landet. Dersom varene viser seg å ikke ha behov for ytterligere kontroll eller manuell behandling, kan varene frigjøres før transportmiddel kommer til grensen ved å gi varen eller lasten status «ikke-kontroll ved ankomst».

Det innføres to viktige grep fra etatens sin side for å sikre dette konseptet:

  1. Direktekjøringsordningen avvikles
  2. Det innføres digital melde- og opplysningsplikt.

Dagens direktekjøringsordning.
Varer kan kjøres direkte til varemottaket og deklareres inntil ti dager etter grensepassering blir avviklet. Dette gjøres for å sikre at Tolletaten mottar vareopplysninger før eller senest ved grensepassering.

Denne ordningen ble etablert for nesten 50 år siden, og gjør i dag at ufortollet gods kan leveres direkte til importør og fortollingen må skje innen 10 dager. Fra 1 April 2025 fjernes denne ordningen. Samtidig innføres digital melde- og opplysningsplikt. Endringene innføres for alle transportformer, bransjesegment eller hva som videre er planlagt med varene som importeres. Det er viktig å merke seg at direktekjøringsordningen for varer med krav om innførsels dokument om helse (såkalte CHED-varer) ble avviklet allerede 1 Januar 2023.

Digital melde- og opplysningsplikt.
Her vil Tolletaten få en fullstendig oversikt over hvilke varer som ankommer landet, med hvilket transportmiddel, hvor det kommer inn og når det kommer inn. Systemstøtten for å kunne gjennomføre disse leveringene innføres gradvis for ulike transportformer.

Planen er at alle skal være dekket innen januar 2025, og at det fra den dagen ikke lenger vil være mulig å møte opp på en grensestasjon med kun papirer.

 

Siste høring ble publisert 30 mai av Tolletaten; høringen om utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og framleggingsplikt, også kalt Digitoll.

Les mer her: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/horinger/pagaende/horing–forslag-om-utfasing-av-dagens-direktekjoringsordning-og-innforing-av-digital-melde–og-opplysningsplikt-del-2/

Med Digitoll vil Norge gå fra å være ett av de mer liberale toll regelverkene i Europa, til å bli ett av de mer rigide for import.

SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre. I praksis vil dette bety at vi må ha kopi av faktura mellom kjøper og selger, samt sertifikater og transportinformasjon i god tid før varene forlater avsenderlandet.

Vi jobber tett med vår systemleverandør og har de digitale løsningene på plass etter hvert som de fases inn.

Har du noen spørsmål rundt dette?
Ta kontakt med Charlotte Bøe, charlotte.boe@sr-group.no.

Andre nyheter

I april var vi i Augsburg, Tyskland. Det var nemlig duket for Q-Days 2023; Verdenspremiere på Quantron QHM FCEV AERO hydrogenelektrisk tung lastebil. Mottoet? #Readytodeliver