Digitoll

20/06/2023

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.

Oppdatert informasjon om tollbehandling og digitale prosesser:

 

Fra 1. april 2025 vil det ikke lenger være mulig å benytte den eksisterende direktekjøringsordningen for tollbehandling av varer. Denne endringen gjelder for alle transportformer og bransjesegmenter og kommer som en del av Tolletatens strategi for digitalisering og effektivisering av tollprosedyrer.

 

I stedet vil det innføres digital melde- og opplysningsplikt, kjent som Digitoll. Dette innebærer at Tolletaten vil kreve fullstendig digital informasjon om varer som ankommer landet, inkludert detaljer om transportmiddel, ankomststed og tidspunkt. Målet med Digitoll er å automatisere tollbehandlingsprosessen i størst mulig grad og effektivisere grensepasseringen.

 

Direktekjøringsordningen avvikles for å sikre at Tolletaten mottar nødvendig informasjon om varene før eller ved grensepassering. Dette vil bidra til å forbedre kontrollen av varestrømmen og redusere behovet for manuell behandling ved grensen.

 

For bedrifter som importerer varer, som SR Group, vil dette bety en endring i prosedyrer. Det blir nødvendig å samle og sende inn all relevant informasjon om godset i god tid før ankomst, inkludert kopier av fakturaer, sertifikater og transportinformasjon. Dette vil tillate speditøren å starte tollprosedyren i forkant av ankomst og sikre en sømløs tollbehandling.

 

SR Group jobber aktivt med sin systemleverandør for å implementere de nødvendige digitale løsningene i tråd med endringene i tollregelverket. Dette sikrer at selskapet er forberedt på overgangen til Digitoll og kan oppfylle de nye kravene for tollbehandling.

 

For spørsmål eller ytterligere informasjon om disse endringene, oppfordres det til å ta kontakt med Charlotte Bøe på charlotte.boe@sr-group.no.

 

For mer detaljert informasjon og oppdateringer, kan man også følge med på Tolletatens kunngjøringer og høringer på deres offisielle nettside: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/horinger/pagaende/horing–forslag-om-utfasing-av-dagens-direktekjoringsordning-og-innforing-av-digital-melde–og-opplysningsplikt-del-2/

Andre nyheter

I april var vi i Augsburg, Tyskland. Det var nemlig duket for Q-Days 2023; Verdenspremiere på Quantron QHM FCEV AERO hydrogenelektrisk tung lastebil. Mottoet? #Readytodeliver