Digitoll

20/06/2023

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.

Oppdatert informasjon om tollbehandling og digitale prosesser:

 

Fra 1. april 2025 vil det ikke lenger være mulig å benytte den eksisterende direktekjøringsordningen for tollbehandling av varer. Denne endringen gjelder for alle transportformer og bransjesegmenter og kommer som en del av Tolletatens strategi for digitalisering og effektivisering av tollprosedyrer.

 

I stedet vil det innføres digital melde- og opplysningsplikt, kjent som Digitoll. Dette innebærer at Tolletaten vil kreve fullstendig digital informasjon om varer som ankommer landet, inkludert detaljer om transportmiddel, ankomststed og tidspunkt. Målet med Digitoll er å automatisere tollbehandlingsprosessen i størst mulig grad og effektivisere grensepasseringen.

 

Direktekjøringsordningen avvikles for å sikre at Tolletaten mottar nødvendig informasjon om varene før eller ved grensepassering. Dette vil bidra til å forbedre kontrollen av varestrømmen og redusere behovet for manuell behandling ved grensen.

 

For bedrifter som importerer varer, som SR Group, vil dette bety en endring i prosedyrer. Det blir nødvendig å samle og sende inn all relevant informasjon om godset i god tid før ankomst, inkludert kopier av fakturaer, sertifikater og transportinformasjon. Dette vil tillate speditøren å starte tollprosedyren i forkant av ankomst og sikre en sømløs tollbehandling.

 

SR Group jobber aktivt med sin systemleverandør for å implementere de nødvendige digitale løsningene i tråd med endringene i tollregelverket. Dette sikrer at selskapet er forberedt på overgangen til Digitoll og kan oppfylle de nye kravene for tollbehandling.

 

For spørsmål eller ytterligere informasjon om disse endringene, oppfordres det til å ta kontakt med Charlotte Bøe på charlotte.boe@sr-group.no.

 

For mer detaljert informasjon og oppdateringer, kan man også følge med på Tolletatens kunngjøringer og høringer på deres offisielle nettside: https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/horinger/pagaende/horing–forslag-om-utfasing-av-dagens-direktekjoringsordning-og-innforing-av-digital-melde–og-opplysningsplikt-del-2/

Andre nyheter

In April we were in Augsburg, Germany. The stage was set for Q-Days 2023; World premiere of the Quantron QHM FCEV AERO hydrogen electric heavy truck. The motto? #Readytodeliver