SR Group har inngått samarbeidsavtale med Young Logistics

01/02/2023

Young Logistics er en datterforening av Logistikkforeningen avd. Rogaland som først og fremst tar sikte på å rekruttere unge inn i logistikkbransjen, men som også ønsker å skape en god interesse arena for unge mellom 20-35 år.

Dette skal være stedet der unge og engasjerte kan møtes, drive nettverksbygging og lære mer om logistikk og supply chain management.

«Jeg synes ledelsen i en bedrift burde oppmuntre neste generasjon ikke bare til å følge etter, men til å gå forbi.»– Anita Roddick

Dette sitatet stiller vi oss bak, og gleder oss over å ha gått inn som samarbeidspartner i Young Logistics.

Som sponsor får alle ansatte i SR Group gratis medlemskap i Young Logistics.

På bildet: Daglig leder i SR Group Dag Martin Smørdal (tv.) og Supply Chain Manager Markus Moen (th.) sammen med leder av Young Logistics Vegard Landén.

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.