Bompenger - vi øker bom og avgiftstillegget!

08/05/2019

Mandag 1. oktober øker bomtakstene i Stavanger kraftig og vil medføre en årlig kostnadsøkning på vel 5 mill. for SR Group AS.

Takstene har også økt og vil øke flere steder i landet de nærmeste månedene I tillegg innføres og økes bruken av rushtidsavgifter. Disse merkostnadene er vi nødt til å ta igjen hos våre kunder.

SR Group øker derfor sitt generelle bom og avgiftstillegg fra kr 65 til kr 90 fra og med 1.10.2018.

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.