E39 mellom Bergen og Førde stenges 21. Juni

På grunn av rasfare blir E39 mellom Bergen og Førde stengt i en uke fra 21. juni. Omkjøring for tyngre kjøretøy går over ferjesambandet Leirvåg- Sløvåg. Les mer om stengingen her

Update about Covid-19 crisis and our transport management

The stringent measures will probably be gradually dissolved – but there will still be restrictions and comprehensive measures to prevent infection throughout most of the world. This involves strict rules of movement, hygiene rules and quarantine rules. Schools, kindergartens and universities will gradually open from April 20. We still have full focus on maintaining normal […]

Oppdatering Covid-19: Driftssituasjonen

Fortsatt er det begrensninger og til dels strenge tiltak og restriksjoner i mange land som følge av Covid-19, men det avtar gradvis. Vi er fornøyd med at bedriften har greid å opprettholde stort sett normal drift gjennom hele perioden. Fortsatt er det fokus på hygieneregler og det er karanteneregler som gjelder i flere områder. Våre […]

Covid-19: Tiltak og restriksjoner

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Følgende tiltak gjelder på alle våre lokasjoner: Alle våre bygg er låst. Besøkende må kontakte resepsjonen for videre forholdsregler. Besøkende og sjåfører som leverer eller henter gods på våre terminaler og har kontakt med vårt personell må fylle ut egenerklæringsskjema. Ekstra […]