E39 mellom Bergen og Førde stenges 21. Juni

På grunn av rasfare blir E39 mellom Bergen og Førde stengt i en uke fra 21. juni. Omkjøring for tyngre kjøretøy går over ferjesambandet Leirvåg- Sløvåg. Les mer om stengingen her

Update about Covid-19 crisis and our transport management

The situation is still demanding and many countries are struggling and have some stringent measures and restrictions on their borders. The stringent measures will probably be gradually dissolved – but there will still be restrictions and comprehensive measures to prevent infection throughout most of the world. This involves strict rules of movement, hygiene rules and […]

Oppdatering Covid-19: Driftssituasjonen

Situasjonen er nå i ferd med å normalisere i det meste av Europa. Dødstallene synker og samfunn vender gradvis tilbake til normalen. Fortsatt er det begrensninger og til dels strenge tiltak og restriksjoner i mange land som følge av Covid-19, men det avtar gradvis. Vi er fornøyd med at bedriften har greid å opprettholde stort […]

Covid-19: Tiltak og restriksjoner

SR Group følger selvsagt opp alle norske myndigheters anbefalinger når det gjelder koronavirus (Covid-19). Vi har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Følgende tiltak gjelder på alle våre lokasjoner: –   Alle våre bygg er låst. Besøkende må kontakte resepsjonen for videre forholdsregler. –   Besøkende og sjåfører som leverer eller henter gods […]