Oppdatering Covid-19: Driftssituasjonen

14/03/2020

Situasjonen er nå i ferd med å normalisere i det meste av Europa. Dødstallene synker og samfunn vender gradvis tilbake til normalen.

Fortsatt er det begrensninger og til dels strenge tiltak og restriksjoner i mange land som følge av Covid-19, men det avtar gradvis. Vi er fornøyd med at bedriften har greid å opprettholde stort sett normal drift gjennom hele perioden.

Fortsatt er det fokus på hygieneregler og det er karanteneregler som gjelder i flere områder.

Våre transportlinjer

Europa – bil

Når det gjelder våre transportlinjer i Europa så går dette nå stort sett som normalt i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere.

Ferjene begynner sakte å gå normalt igjen, men ettersom passasjertrafikken fortsatt er begrenset, så er kostnadene høye og avgangene begrenset.

De høye valutakursene på EUR og DKK, medfører også økte kostnader. Flere transportører som innførte Covid-19 tillegg opprettholder fortsatt disse. Dermed må vi fortsatt påregne høyere rater enn normalt.

Vi bruker løstraller på alle forsendelser inn og ut på Holland, Tyskland Danmark og UK, og skipene går stort sett som normalt.

Sea Cargo kjører fortsatt normal ruteplan, men de har innført et valutatillegg på 10% på sine priser!

Shortsea selskapene seiler som normalt.

For nærmere informasjon ved konkrete behov ber vi deg ta kontakt med vår bilavdeling: road@sr-group.no

Global sjø/tog transport

Oversjøisk er kapasiteten fortsatt noe redusert som følge av fallende volumer og stengte havner/grenser. Videre er ratene under press og kapasitetsmangel kan medføre høyere rater enn det som har vært vanlig den senere tid.

Togtrafikken mellom EUR-ASIA går stort sett som normalt og aktiviteten tar seg nå opp på kinesisk side ettersom virkningene av pandemien er i ferd med å roe seg der.

Shortsea går som normalt.

For nærmere informasjon ved konkrete behov ber vi deg ta kontakt med vår sjæavdeling: ocean@sr-group.no

Flyfrakt

Vi ser at med stadige rute kanselleringer og permitteringer i flyselskapene så vil flyfrakten naturlig nok bli rammet, både nasjonalt og internasjonalt – sannsynligvis i lang tid fremover.

Her finner du IATA sin oppdatering på status for flytrafikk i de enkelte land!

Mange av de rutegående passasjerstrekningene er fortsatt innstilt. Dette reduserer fortsatt kapasiteten kraftig, noe som igjen gir høyere rater. Kapasitetsproblemer vil fortsatt medføre forsinket fremføring – det lønner seg derfor å være ute i god tid. Håndtering på flyplasser går også noe tregere enn normalt. Innenrikstrafikk flytrafikk går med svært redusert kapasitet, noe som kan forlenge transporttiden og det setter også ratene under press.

Jetpak har innført (fra 1.4) en midlertidig tilleggsavgift på grunn av økte kostnader og redusert kapasitet. Tilleggsavgiften gjelder for alle flyprodukter og vil være som følger:

  • NOK 13,50 pr kilo (fraktberegningsvekt)
  • Minimum NOK 155 per AWB (per sending)
  • Maksimum NOK 849 per AWB (per sending

DHL har også innført også et «Emergency situation surcharge» (fra 1.4.2020) – tillegget er fast per sending – basert på fraktberegningsvekt:

  • Opp til 2,5 kg – ingen tillegg
  • 2,51 – 30 kg – EUR 2,50
  • 30,1 – 70 kg – EUR 15
  • 70,1 – 300 kg – EUR 50
  • <300,1 kg – EUR 200

Begge disse tilleggene vil vi måtte videreføre til våre kunder.

De internasjonale fraktrutene går fortsatt tilnærmet som normalt. Dog har mangelen på rutekapasitet ført til stort press på charterkapasitet – og denne er dyrere og mindre tilgjengelig enn vanlig.

For nærmere informasjon ved konkrete behov ber vi deg ta kontakt med vår flyavdeling: oslo@sr-group.no

 Nasjonalt

Det meste av trafikken nasjonalt går som normalt. Vi opplever svingende volumer, men har foreløpig god kapasitet både lokalt og nasjonalt.

Vi opprettholder våre inngripende tiltak internt med siktemål å redusere faren for smitte og vi følger selvsagt lojalt opp våre kunders forordninger i forhold til tiltak for å begrense smitte.

Vi er alltid klare til å gjennomføre ditt oppdrag med vår egen kapasitet når det måtte være.

For større transporter og prosjekter hvor båt kan være et alternativ så har vårt selskap Gesi Shipping AS muligheten til å bistå – kontakt shipping@gesi.no

For nærmere informasjon ved konkrete behov ber vi deg ta kontakt med vår innenlandsavdeling: booking@sr-group.no eller foresporsel@sr-group.no

Tidskritiske forsendelser – spesialløsninger

Dersom man har spesielt tidskritiske forsendelser eller spesielle behov kan vi bistå med ulike charter eller kurer-løsninger både på sjø, fly og bil. Ved tidskritiske forsendelser nasjonalt har vi materiell og personell tilgjengelig for å gjennomføre ekspresstransporter.

For konkrete forespørsler kontakt global@sr-group.no

Toll

Tollvesenet melder at alle tollsteder er åpne.

Grensene mot Sverige, Finland og Russland er åpne for normal trafikk. Grensen mot Russland er bemannet som normalt på norsk side, men norske borgere får altså ikke reise inn i Russland. Det er på norsk side ikke innført noen særskilte tiltak knyttet til passering over grense.

Det er ingen begrensninger i forhold til netthandel.

Regjeringen sier også: Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten.

Det er heller ingen særskilte tiltak som omhandler import av varer!

Tolldirektøren presiserer i dag at godstrafikken går som normalt.

Tollvesenet sin oppdaterte informasjon finner du her

Valutakurser

Det er fortsatt stor uro i finansmarkedene, noe som har medført en rekordsvak norsk krone i forhold til EUR, DKK, SEK og USD. Dette betyr at våre kostnader i EUR, USD, SEK og DKK har økt betydelig. Vi ser oss derfor nødt til å innføre et valutatillegg på all vår frakt gjeldende alle tilbud som er gitt av oss, som ikke er fakturert. Det betyr i praksis at alle oppdrag underveis, vil få et valutatillegg. Dette gjelder ikke oppdrag som er mottatt før 1. februar 2020. Dette vil ivareta forsendelser med lang transittid.

Valutatillegget tilkommer selvsagt bare på den del av kostnaden som stammer fra utenlandsk valuta. Tillegget vil kunne variere alt etter valutakurser og hvilken valuta det gjelder.
Alternativt kan vi tilby kunder som kommer med nye oppdrag fakturering i utenlandsk valuta. Vi beklager på det sterkeste de utfordringer dette medfører for dere alle, men kan forsikre at vi vil gjøre vårt ytterste for å få frem varene til beste for våre kunder.

Vi kan forsikre at vi i SR Group fortsatt har fullt fokus på å komme gjennom pandemien på en god måte og bidra også til at våre kunder får sine leveringsbehov i størst mulig grad oppfylt.
Vårt dedikerte personale vil jobbe for å finne gode løsninger såfremt dette er mulig og vi vil fortsette å levere i tråd med vår visjon: «Best på kvalitet og service» også gjennom denne krisen!

 

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.