E39 mellom Bergen og Førde stenges 21. Juni

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

På grunn av rasfare blir E39 mellom Bergen og Førde stengt i en uke fra 21. juni.

Omkjøring for tyngre kjøretøy går over ferjesambandet Leirvåg- Sløvåg.

Les mer om stengingen her

Flere saker