E39 mellom Bergen og Førde stenges 21. Juni

17/06/2021

På grunn av rasfare blir E39 mellom Bergen og Førde stengt i en uke fra 21. juni.

Omkjøring for tyngre kjøretøy går over ferjesambandet Leirvåg- Sløvåg.

Les mer om stengingen her

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.