E39 mellom Bergen og Førde stenges 21. Juni

17/06/2021

På grunn av rasfare blir E39 mellom Bergen og Førde stengt i en uke fra 21. juni.

Omkjøring for tyngre kjøretøy går over ferjesambandet Leirvåg- Sløvåg.

Les mer om stengingen her

Andre nyheter

Årets påskeplan er lagt opp forutsatt normal drift. Vi tar forbehold om at endringer kan skje på kort varsel.