Supply Chain Management

SR Group could be your logistics department!

If you subscribe to our Supply Chain Management service, SR Group can take responsibility for all or part of your logistics chain. Benefits include freeing up internal resources and achieving a highly integrated cooperation with in-house personnel and integrated ERP systems. This service is very popular among companies that want to focus on their core business.

  • Project management
  • Hire in expertise
  • Consulting
  • Security advisors

SR Group har en base på mer enn 40 personer som sitter in-house for kunden enten som rådgiver, koordinator eller som lagermedarbeider. Erfarent personell og gode support løsninger er deler av nøkkelen for å oppnå best mulig effektivitet. I denne løsningen vil også SR Group være ansvarlig for drift av varehus og oppfølging av alle leveranser. Tredjepartslogistikk er en del av lean-filosofien og er av flere omtalt som den mest kostnadseffektive måten å drifte logistikk på.

Logistics are our specialty. Let us help you with your logistics!

Can we help?

Markus Moen

Supply Chain Manager