Viktig informasjon om pakking av gods som bookes med flyfrakt

19/08/2015

Grunnet skjerpede sikkerhetsrutiner og regler for gods som sendes som flyfrakt, blir dessverre forsendelser oftere stoppet i sikkerhetskontrollen enn tidligere. Dette kan påføre avsender ekstra kostnader i forbindelse med utvidet kontroll og forsinkelser i fremføring av godset.

Forsendelser fra «ikke kjent avsender” vil i første rekke bli screenet med røntgenmaskin. Enkelte typer gods lar seg ikke gjennomlyses i utstyret benyttet på norske flyplasser, eksempler på dette er gods med høy tetthet, som varer i metall, væsker og lignende. Slike varer må gjennom en utvidet kontroll med ETD (Explosive Trace Detection/Sniffing), visuell sjekk eller fysisk sjekk for å gjøre forsendelsen sikker for flytransport.

NB: vær oppmerksom på at forseglet emballasje og enkelte metallsammensetninger heller ikke lar seg sikkerhetsgodkjennes med utvidet kontroll. Gods av slik type kan avvises i sin helhet av sikkerhetsselskapene og forsendelsen nektes sendt fra norske flyplasser. Dette lar seg løse ved at forsendelsene sikkerhetsgodkjennes ved en av de større flyplassene i Europa, hvor de har bedre utstyr tilgjengelig. Dette vil i fleste tilfeller medføre forsinkelser og ekstra kostnader.

Gods som palletiseres med overemballasje må påses at ytteremballasjen er tett, slik at det er umulig å tilføre godset uønskede objekter uten å bryte forsegling, rive hull i plast, stikke hull i tape eller annet. Det er viktig at emballasjen også har tett bunn, ved bruk av pall må for eksempel en hel papp- eller treplate legges under pallens grunnflate for å hindre uønsket adgang fra undersiden.

Grunnet begrensninger på røntgenmaskin (maks. mål b x h 175cm x 175cm, vekt 3000kg) må større kolli og gods med høy tetthet pakket i lukket ytteremballasje (eks. trekasse) kontrolleres med ETD. Forsendelser av slik karakter bør leveres med plomberte inspeksjonshull fra avsender for effektiv kontroll og unngåelse av mulig forsinkelse av frakten. Inspeksjonshullene kan plomberes (klebes/stiftes over) med avsenderes unike print, påskrift etc., slik at de kan åpnes og lukkes raskt og effektivt.

Det kan i noen tilfeller være lurt å vurdere å pakke en forsendelse i flere kolli, istedenfor en stor pall, om man har forskjellige godstyper med ulik tetthet. Dette fordi varene kan påvirke hverandre i en gjennomlysningsprosess som fremprovoserer alternativ sikkerhetsjekkmetode.

Forsendelser som stoppes i sikkerhetskontrollen på grunn av emballering, eller fordi kontroll ikke kan gjennomføres med røntgenmaskin, må åpnes eller lages inspeksjonshull på i emballasje. I slike tilfeller gjøres dette på flyplassene av flyselskapenes handlingagent sammen med ansvarlig sikkerhetsselskap for avsenders kostnad.

SR Group anbefaler derfor alle våre kunder og avsendere med regulære flyfrakter og godstyper nevnt ovenfor, om å søke Luftfarttilsynet for å bli en ”kjent avsender”. Forsendelsene kan da leveres inn på flyselskapene uten å måtte gjennomgå de ordinære sikkerhetkontrollene ved flyplassene.

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.