Vi gratulerer Cosl Drilling Europe med ”Årets Rigg” Cosl Promoter

08/05/2019

Cosl Drilling Europe har fått Statoils pris for årets rigg på norsk sokkel. Det er søsterriggen til Cosl Innovator, Cosl Promoter som har fått denne utmerkelsen.

Noen av kriteriene som legges til grunn er fremragende HMS -og operasjonsresultater. Dette inkluderer at riggen ikke skal ha noen alvorlige HMS hendelser, og at resultater på operasjonene skal være konsistent høye. 2. plassen på tildelingen gikk til riggen Bideford Dolphin som driftes av Dolphin Drilling, også en kunde av SR Group.

Cosl-sjef, Jørgen Arnesen kommenterte følgende på tildelingen:

– Vel vitende om at søsterriggene COSLInnovator og COSLPromoter begge oppnådde meget sterke operasjonelle resultater i 2015, er dette en viktig bekreftelse på at våre ansatte og rigger har levert høy kvalitet og gode resultater over en lang periode. COSL har i løpet av de siste årene gjort betydelige investeringer i både tid og midler for å oppnå disse resultatene. Denne tildelingen viser at våre prioriteringer har vært riktig og gitt effekt.

SR Group er veldig stolte over å være logistikkleverandøren til et riggselskap som viser til slike resultater. Det viser at våre kunder setter strenge krav til kvalitet og service i arbeidet som utføres og at et godt samspill mellom leverandør og kunde også medvirker til høy effektivitet og god produksjon. Effektiv Logistikk og transport er en viktig faktor for å unngå operasjonell nedetid og unødvendig venting. Vi i SR Group gratulerer Cosl med disse gode resultater.

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.