SR Group har terminalaktiviteter på flere lokasjoner og vi kan tilby lagring både på kort og lang sikt. Som stor logistikkaktør både nasjonalt og globalt kan vi også håndtere transport både inn til lager og ut til bruker/sluttkunde. Våre terminaler er lokalisert for å bedre vareflyten for våre kunder. Vi tilbyr alle aspekter innen terminaltjenester som mottakskontroll, tollregnskap, varetelling, og registrering. I tillegg overser vi at godset er korrekt klargjort for transport ved å sjekke merking, pakking og eventuelt sikring eller plombering, dersom lastebærer skal sendes med fly eller sjø. Vi har også alle nødvendige sertifikater for å klargjøre gods offshore eller om det skal håndteres som farlig gods.

Våre lokasjoner er fleksible og kan tilpasses til ethvert behov.

Vi har tilgjengelige arealer:

Arealer kan tilpasses ditt behov og vi lager skreddersydde løsninger – nøye tilpasset dine krav og ønsker.

Med moderne WMS system kan vi også håndtere vareflyten elektronisk og levere gode oversikter – enten via EDI eller i WEB løsning. Vi besørger også selvfølgelig transport og fortolling – om ønskelig håndterer vi selvsagt også tollager!

På alle lokasjoner har vi selvsagt erfarent personale og utstyr for håndtering, trucker osv.

Vil du vite mer – kontakt:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.