SR Group og Bjørn Røstad ble tildelt Risavika-prisen 2019!

25/10/2019

Under Risavikadagen 24 oktober ble SR Group og Bjørn Røstad tildelt årets Risavikpris.

Prisen deles i år ut for syvende gang. De tidligere vinnerne er Conoco Phillips, Fjord Line, Nor Sea Group, Norske Shell, Skangas og Risavika Havn – så vi er i godt selskap.
Kriteriene for å få prisen er at kandidaten, over tid eller i en spesiell sammenheng, har:
    1. Satt Risavika/Tananger-området på kartet på en positiv måte.
    2. Gjennom sitt spesielle engasjement bidratt til å bedre forholdene for bosetting og nærmiljø.
    3. Gjennom sitt engasjement bygget et positivt omdømme som fører til økt trivsel, stabil bosetting og stabile arbeidsplasser.
    4. Gjennom sitt engasjement bidratt utover det som kan forventes av en aktør.

Prisen ble utdelt av Siv-Len Strandskog, varaordfører i Sola kommune, og begrunner tildelingen slik:

«For å forstå bakgrunnen for årets tildeling, er det viktig å minne hverandre om de viktigste kvalitetene ved Risavika som område for næring og verdiskaping.
Risavika er et næringsområde preget av vekst, nyskaping, framtidsrettede miljøløsninger og et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. I tillegg utgjør bedriftene her en klynge der det har utviklet seg en sterkt kultur for samarbeid, og for å dele erfaringer og kunnskap.
Dette er kvaliteter som preger hele Risavika, og dette er kvaliteter som preger årets prisvinner.
Vi har å gjøre med en av de dominerende transportaktørene langs norskekysten. En bedrift som leverer tjenester innen alt fra veitransport, flyfrakt og sjøfrakt, til continertransport, terminaltjenester og supply chain management.
Bedriften har opplevd en betydelig og kontinuerlig vekst siden oppstarten i 1974, og sysselsetter i dag 300 stolte ansatte. Ansatte som er del av et godt arbeidsmiljø, med konstant fokus på både konkurransekraft og bærekraft.
I Bjørn Røstad har årets vinner en eier og daglig leder som er godt synlig, og som er i besittelse av betydelige mengder energi. Han har over lang tid bidratt til å skape forståelse for Risavika sin betydning for verdiskapingen både i Sola kommune og i regionen for øvrig. Han har i tillegg sørget for at bedriften har vært en viktig bidragsyter til framdriften av viktige infrastrukturprosjekter som Transportkorridor Vest.»
Ettersom Bjørn Røstad var på reise fikk assisterende CEO, Roy Kristensen, gleden å ta imot prisen.
Vi takker juryen så mye, og tar med oss prisen med stor stolthet og ydmykhet!
En fantastisk flott erkjentlighet til Bjørn og til alle ansatte i SR Group som viser at vi blir satt stor pris på i lokalmiljøet!
Årets jury har bestått av: Geir Øvrebø (leder av Næringsforeningen sin ressursgruppe for Risavika), Ingrid Nordbø (rådmann i Sola kommune), Karen M. Nilsen (banksjef i Sparebanken Vest) og Harald Minge (administrerende direktør i Næringsforeningen).

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.