SR Group AS - Mongstad

01/03/2016

Mongstad base er en av de viktigste offshore forsyningsbaser i Norge. En stor andel av det totale godset som forsyner norsk sokkel blir skipet ut fra Mongstad. SR Group har derfor flere daglige leveranser til Mongstad base for å sikre en mest mulig effektiv vareflyt. I tillegg har SR Group egen terminal på Mongstad for mottak av varer, varelager, offshore pakking, distribusjon og ressurser til å gjøre løfteoperasjoner, kjemikaliehåndtering, samt heavy load operasjoner.

SR Group er lokalisert sentralisert på Mongstad for å sikre umiddelbar responstid, samt alle nødvendige ressurser for å kunne håndtere tredjepartslogistikk for våre kunder. Produktbredden er komplett for å kunne gi kunder mulighet til å oppnå en effektiv og sikker logistikk.


SR GROUP TILBYR FØLGENDE SERVICE PÅ MONGSTAD

• Lokal transport og distribusjon for alle typer forsendelser
• Lokal utførelse av alle typer løfte -og transportoperasjoner 
• Utleie av logistikk operatør, riggere, toll-personell, kran & løft, samt pakking av containere
• Varemottak 07.00 – 18.00
• Innendørs varelager for kortsiktig og langsiktig lagring
• Utendørs innegjerdet yard for kortsiktig og langsiktig lagring
• Fortolling og oppbevaring av varer for import eller eksport
• Vaktordning for tilgang på 24/7 assistanse

Andre nyheter

Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.