Aktuelt - SR Group

SR Group AS – Mongstad

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mongstad base er en av de viktigste offshore forsyningsbaser i Norge. En stor andel av det totale godset som forsyner norsk sokkel blir skipet ut fra Mongstad. SR Group har derfor flere daglige leveranser til Mongstad base for å sikre en mest mulig effektiv vareflyt. I tillegg har SR Group egen terminal på Mongstad for mottak av varer, varelager, offshore pakking, distribusjon og ressurser til å gjøre løfteoperasjoner, kjemikaliehåndtering, samt heavy load operasjoner.

SR Group er lokalisert sentralisert på Mongstad for å sikre umiddelbar responstid, samt alle nødvendige ressurser for å kunne håndtere tredjepartslogistikk for våre kunder. Produktbredden er komplett for å kunne gi kunder mulighet til å oppnå en effektiv og sikker logistikk.


SR GROUP TILBYR FØLGENDE SERVICE PÅ MONGSTAD

• Lokal transport og distribusjon for alle typer forsendelser
• Lokal utførelse av alle typer løfte -og transportoperasjoner 
• Utleie av logistikk operatør, riggere, toll-personell, kran & løft, samt pakking av containere
• Varemottak 07.00 – 18.00
• Innendørs varelager for kortsiktig og langsiktig lagring
• Utendørs innegjerdet yard for kortsiktig og langsiktig lagring
• Fortolling og oppbevaring av varer for import eller eksport
• Vaktordning for tilgang på 24/7 assistanse

Flere saker

Endring i dieseltillegg

SR Group AS innførte allerede i 2005 variabelt dieseltillegg for å kompensere for de store svingningene i drivstoffprisene. Siden 2013 har vi