SR Group AS - Mongstad

08/05/2019

Mongstad base er en av de viktigste offshore forsyningsbaser i Norge. En stor andel av det totale godset som forsyner norsk sokkel blir skipet ut fra Mongstad. SR Group har derfor flere daglige leveranser til Mongstad base for å sikre en mest mulig effektiv vareflyt. I tillegg har SR Group egen terminal på Mongstad for mottak av varer, varelager, offshore pakking, distribusjon og ressurser til å gjøre løfteoperasjoner, kjemikaliehåndtering, samt heavy load operasjoner.

SR Group er lokalisert sentralisert på Mongstad for å sikre umiddelbar responstid, samt alle nødvendige ressurser for å kunne håndtere tredjepartslogistikk for våre kunder. Produktbredden er komplett for å kunne gi kunder mulighet til å oppnå en effektiv og sikker logistikk.


SR GROUP TILBYR FØLGENDE SERVICE PÅ MONGSTAD

• Lokal transport og distribusjon for alle typer forsendelser
• Lokal utførelse av alle typer løfte -og transportoperasjoner 
• Utleie av logistikk operatør, riggere, toll-personell, kran & løft, samt pakking av containere
• Varemottak 07.00 – 18.00
• Innendørs varelager for kortsiktig og langsiktig lagring
• Utendørs innegjerdet yard for kortsiktig og langsiktig lagring
• Fortolling og oppbevaring av varer for import eller eksport
• Vaktordning for tilgang på 24/7 assistanse

Andre nyheter

Her kan du se en oversikt over kjøreopplegget rundt jul og nyttår for både innland og utlandstrafikk.
Nytt regelverk for tollbehandling fra 1. januar 2023. SR Group som din speditør vil på grunn av dette ha behov for å få inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.
I april var vi i Augsburg, Tyskland. Det var nemlig duket for Q-Days 2023; Verdenspremiere på Quantron QHM FCEV AERO hydrogenelektrisk tung lastebil. Mottoet? #Readytodeliver