SR Group har inngått samarbeidsavtale med Young Logistics

01/02/2023

Young Logistics er en datterforening av Logistikkforeningen avd. Rogaland som først og fremst tar sikte på å rekruttere unge inn i logistikkbransjen, men som også ønsker å skape en god interesse arena for unge mellom 20-35 år.

Dette skal være stedet der unge og engasjerte kan møtes, drive nettverksbygging og lære mer om logistikk og supply chain management.

«Jeg synes ledelsen i en bedrift burde oppmuntre neste generasjon ikke bare til å følge etter, men til å gå forbi.»– Anita Roddick

Dette sitatet stiller vi oss bak, og gleder oss over å ha gått inn som samarbeidspartner i Young Logistics.

Som sponsor får alle ansatte i SR Group gratis medlemskap i Young Logistics.

På bildet: Daglig leder i SR Group Dag Martin Smørdal (tv.) og Supply Chain Manager Markus Moen (th.) sammen med leder av Young Logistics Vegard Landén.

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.