februar 2019

SR Group AS innførte allerede i 2005 variabelt dieseltillegg for å kompensere for de store svingningene i drivstoffprisene. Siden 2013 har vi regulert tillegget månedlig på basis av SSB sin Kostnadsindeks for Lastebiltransport - drivstoffelementet. De senere årene har denne svingt tildels kraftig, fordi drivstoffprisene har endret...