Storage and Handling

SR Group has terminals and storage areas on different locations in Norway. We can offer both short term lease and long term agreements. As a large logistics provider both domestic and global we are also able to integrate freight forwarding to our Warehouse services. Our locations are flexible and adjustable to adapt to your needs. […]

Tilgjengelige lagerarealer som dekker ethvert behov

  SR Group har terminalaktiviteter på flere lokasjoner og vi kan tilby lagring både på kort og lang sikt. Som stor logistikkaktør både nasjonalt og globalt kan vi også håndtere transport både inn til lager og ut til bruker/sluttkunde. Våre terminaler er lokalisert for å bedre vareflyten for våre kunder. Vi tilbyr alle aspekter innen […]