KHMS

SR Group er i dag en av de største norske privateide logistikkselskaper.

Alt personell som benyttes i produksjon er ansatte i SR Group, noe som sikrer at vi kan opprettholde god kontroll på holdningsfremmende arbeid, god kulturbygging og krav til sertifikater og kompetansebevis. Med en nullvisjon for ulykker og hendelser er krav til kompetanse, gode kommunikasjonsevner, riktige prosedyrer og språkbeherskelse viktig for å nå denne målsettingen.

Vår ISO-sertifisering er et bevis på at vi jobber målrettet mot å være blant de ledende når det gjelder kompetanse, kvalitet og sikkerhet. Vi er stolte av å sette svært strenge krav til oss selv! SR Group har rådgivere innen ADR/RID- regelverket, spesialtransport og Vegfraktloven slik at vi alltid opptrer innenfor korrekt regelverk.

Vi er stolte av å ha blitt sertifisert som en Fair Transport- bedrift!

Les mer

Achilles logo - SR Group
IATA logo - SR Group
NHO logo - SR Group

På grunn av oppkjøp og fusjoner er det pt bare avdeling Stavanger som er ISO-sertifisert.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.