Varsel om stengte tunneler

08/05/2019

Grunnet oppgraderingsarbeid blir flere tunneler på Vestlandet nattestengt frem mot 2025. Noen tunneler stenges helt der det er omkjøringsalternativ, andre tunneler vil bli stengt i perioder.

29 av tunnelene ligger på viktige ferdselsårer som E 39 og E 16 gjennom Hordaland. I tillegg må 12 tunneler på europavegene i Sogn og Fjordane stenges for oppgradering. Per i dag er oppgradering av Bømlafjordtunnelen på E 39 påbegynt.

Dette kan få konsekvenser med hensyn til garantert leveringstid på godset.

                     

Oversikt over tunneler som skal oppgraderes.

 

 

Andre nyheter

Her kan du se en oversikt over kjøreopplegget rundt jul og nyttår for både innland og utlandstrafikk.
New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.