I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert.

Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel.

I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for mva. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

Tre endringer iverksettes fra 01.01.2017

Hva betyr dette for dere som importører (merverdiavgiftspliktige virksomheter)?

SR Group vil gjerne bistå våre kunder og samarbeidspartnere og ønsker derfor å informere om at vår tollavdeling vil være behjelpelig med å besvare spørsmål rundt dette, og sammen med dere finne gode og effektive løsninger til beste for hver enkelt.
Hva kan SR Group bistå med:

Du kan finne mer informasjon på Skatteetaten og på Toll.

For virksomheter som ikke er mva-registrerte og privatpersoner er det ingen endringer – der skal innførselsmva som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.
For mer informasjon og diskusjon om deres individuelle løsninger – kontakt oss
global@sr-group.no

 

Informasjonen i pdf-format finner du her

Leave a Reply

Your email address will not be published.