Endringer i innrapportering av innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

08/05/2019

I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert.

Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel.

I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for mva. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

Tre endringer iverksettes fra 01.01.2017

 • Innførselsmerverdiavgift skal beregnes og fastsettes i det innenlandske systemet for registrerte avgiftspliktige.
 • Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift overføres til Skatteetaten.
 • Forvaltningsansvaret for innførselssæravgifter overføres til Skatteetaten.

Hva betyr dette for dere som importører (merverdiavgiftspliktige virksomheter)?

 • Varer fra utlandet skal fortsatt rapporteres, fremlegges, og deklareres til tollmyndighetene.
 • Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgiften for mva-registrerte virksomheter. Grunnlaget for beregning av innførselsmva forblir uendret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi tillagt eventuelle toll og andre avgifter som innkreves ved innførselen
 • Innførselsmerverdiavgift blir underlagt prinsippet om egenfastsetting som er sentralt i skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017. Dette betyr at den næringsdrivende som er registrert merverdiavgiftspliktig selv er ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og utregne innførselsmerverdiavgiften.
 • Når det gjelder midlertidig innførsel så skal det innrapporteres i mva-meldingen med 0-sats, og evt. korrigering av denne dersom varene ikke utføres innen fristen (som regel 12 måneder).
 • Bedriftens regnskapssystemer, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset den nye mva-meldingen.
 • Tollkreditt tilbys fortsatt, men mva.registrerte virksomheter vil ikke lenger trekke merverdiavgiften på kreditt, den innberettes og betales i mva-meldingen ved neste terminforfall. Dersom virksomheten ikke har utkreditert toll og/eller særavgifter det siste året, vil tollkreditten bli stengt på nyåret. Dersom dere har behov for fortsatt tollkreditt, men ikke benyttet den i 2016 – ta kontakt med Skatteetaten!
 • Tollkreditten kan fortsatt benyttes til toll- og særavgifter.

SR Group vil gjerne bistå våre kunder og samarbeidspartnere og ønsker derfor å informere om at vår tollavdeling vil være behjelpelig med å besvare spørsmål rundt dette, og sammen med dere finne gode og effektive løsninger til beste for hver enkelt.
Hva kan SR Group bistå med:

 • Vi har sammen med vår systemleverandør utviklet et tilleggsark som viser grunnlaget for utregning av moms for hver enkelt deklarasjon, dette kan legges ved tolldeklarasjonen som automatisk sendes til deres epostadresse når fortollingen er godkjent av Tollvesenet.• Vi kan tilby rapporter i excel som viser oversikt over alle deklarasjoner samt grunnlaget for utregning av moms i en gitt periode.
 • For kunder som benytter Emma E-Doc vil XML overføringen inneholde denne informasjonen.
 • Vi kan innrapportere i Altinn, på deres vegne.
 • Vi kan tilby konsulenttjenester basert på – og skreddersydd etter – deres behov.

Du kan finne mer informasjon på Skatteetaten og på Toll.

For virksomheter som ikke er mva-registrerte og privatpersoner er det ingen endringer – der skal innførselsmva som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.
For mer informasjon og diskusjon om deres individuelle løsninger – kontakt oss
global@sr-group.no

 

Informasjonen i pdf-format finner du her

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.