Årets julegave fra SR Group

18/12/2020

I stedet for å gi julegaver til ansatte og kunder i år støtter vi lokale organisasjoner for det fantastiske arbeidet de gjør. En av organisasjonene vi gir støtte til er Bypresten i Sandnes.

Bypresten startet i 2003 med gatenett arbeid i det etablerte rusmiljøet i Sandnes. Deres verdier er tid til å lytte – vilje til å hjelpe – tro på endring. De er opptatt av menneskeverdet og ønsker å være til stede i sårbare livssituasjoner. De ønsker å løfte mennesker opp og slippe lys til der hvor det kan være mørkt. Byprestene er der for det enkelte mennesket, samtidig som de er en aktiv aktør for å bygge opp et godt samfunn.

Vi var på besøk hos Byprestene i Sandnes og fikk høre både gode og vonde historier fra deres hverdag. Det ga sterke inntrykk, og vi kjente på en stolthet og ydmykhet av å ha slike mennesker og organisasjoner i samfunnet vårt.

I tillegg til Bypresten i Sandnes støtter vi følgende organisasjoner:

  • Norsk Folkehjelp Jæren
  • ROS
  • Barmanhaugen – «ut av ensomheten»

Takk til alle dere som gir så mye av dere selv for at andre skal få en bedre hverdag!

De beste ønsker om en herlig juletid fra alle oss i SR Group.

På bilde:
Gustav Sanne-Gundersen, SR Group
Øyvind Justnes Andersen, Bypresten i Sandnes

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.