Endringer i innrapportering av innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert. Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel. I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for mva. Frister for innlevering og betaling endres […]