SR Group har inngått sponsoravtale med Sola Håndballklubb!

15/08/2019

Sola HK sine grunnleggende verdier er: MOT – GLEDE – SAMHOLD, og skal være en god arena for læring om hvordan en både bygger og presterer i gode team fra tidlig alder.

Håndballgruppen skal markere seg positivt, og alle med tilknytning til Sola HK skal være ambassadører for klubben og håndballsporten.

Klubben består i dag av ca. 500 medlemmer, i tillegg til i underkant av 100 trenere/oppmenn/oppmødre. Klubben disponerer Åsenhallen, sentralt plassert rundt idrettsanleggene på Sola. Med i overkant av 150 000 besøkende hvert år er det en av de best besøkte hallene i regionen.

Vi heier på det som engasjerer lokalt og er fornøyd med å kunne støtte opp under det arbeidet som blir gjort både sportslig og administrativt.

Vi gleder oss til en spennende sesong!

Andre nyheter

Vacant position on the customs team
New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.