SR Group har inngått sponsoravtale med Sola Håndballklubb!

15/08/2019

Sola HK sine grunnleggende verdier er: MOT – GLEDE – SAMHOLD, og skal være en god arena for læring om hvordan en både bygger og presterer i gode team fra tidlig alder.

Håndballgruppen skal markere seg positivt, og alle med tilknytning til Sola HK skal være ambassadører for klubben og håndballsporten.

Klubben består i dag av ca. 500 medlemmer, i tillegg til i underkant av 100 trenere/oppmenn/oppmødre. Klubben disponerer Åsenhallen, sentralt plassert rundt idrettsanleggene på Sola. Med i overkant av 150 000 besøkende hvert år er det en av de best besøkte hallene i regionen.

Vi heier på det som engasjerer lokalt og er fornøyd med å kunne støtte opp under det arbeidet som blir gjort både sportslig og administrativt.

Vi gleder oss til en spennende sesong!

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.