Endring i dieseltillegg

01/02/2019

SR Group AS innførte allerede i 2005 variabelt dieseltillegg for å kompensere for de store svingningene i drivstoffprisene.

Siden 2013 har vi regulert tillegget månedlig på basis av SSB sin Kostnadsindeks for Lastebiltransport – drivstoffelementet.

De senere årene har denne svingt tildels kraftig, fordi drivstoffprisene har endret seg markant fra måned til måned. På tross av dette går SSB nå over til kvartalsvis publisering av denne indeksen, og vi velger derfor å følge SSB og kun justere vårt dieseltillegg kvartalsvis. Neste publisering av indeksen er medio april, slik at vi da vil endre vårt dieseltillegg fra 1.5, med virkning for mai, juni og juli. Deretter vil justeringen skje kvartalsvis, i henholdsvis august, november og februar.

Denne løsningen vil gi et mer forutsigbart tillegg for våre kunder og vi håper at svingningene i drivstoffprisene vil avta – sånn at behovet for justeringer ikke vil være så stort som det har vært de siste årene.

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.