Covid-19: Tiltak og restriksjoner

12/03/2020

SR Group følger selvsagt opp alle norske myndigheters anbefalinger når det gjelder koronavirus (Covid-19).

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Følgende tiltak gjelder på alle våre lokasjoner:

 • Alle våre bygg er låst. Besøkende må kontakte resepsjonen for videre forholdsregler.
 • Besøkende og sjåfører som leverer eller henter gods på våre terminaler og har kontakt med vårt personell må fylle ut egenerklæringsskjema.
 • Ekstra tiltak er innført på våre terminaler for å unngå kontakt med andre. Regler for håndtering av gods er innført
 • Generelt forbud mot håndhilsning og klemming – hold avstand til kolleger og besøkende. Merk at avstandsreglene fra 24.3 er endret fra 1 til 2 meter både på arbeid og ute blant folk. Maks. 5 personer i grupper, men hold avstand.
 • Personer hjemkommet fra utlandet er satt i karantene i tråd med myndighetenes anbefalinger.
 • Generell informasjon og anbefalinger publiseres jevnlig på intern plattform.
 • Sjåfører har instruks om bruk av hansker ved håndtering av gods. Håndtering av papirer skal gjøres med hansker og i størst mulig grad unngås.
 • Signering på mobiltelefoner tillates ikke! Sjåfør skriver inn navn på mottaker med blokkbokstaver og får evt. signatur på andre fraktedokumenter
 • Stor fokus på håndhygiene og bruk av antibac – alle biler og kontorer er utstyrt med antibac, samt at det finnes på alle møterom, resepsjonsområder etc.
 • All felles matservering er kansellert
 • Det er innført ekstra rengjøring av berøringspunkter som rekkverk, dørhåndtak, heiskapper etc.
 • Ca. 50 % av administrativt og operasjonelt personell er satt på hjemmekontor for å minske smitterisikoen
 • Alle ansatte er oppfordret til å minimalisere kontakt med andre også på fritiden
 • All intern reisevirksomhet kanselleres og ansatte anmodes om å avstå fra fritidsreiser o.l.
 • Alle planlagte møter og arrangementer er kansellert

Mer info

Våre selskaper vil forsøke å opprettholde så normal drift som overhodet mulig i denne vanskelige tiden.

Vi varsler generell permittering for ansatte og denne vil måtte bli iverksatt dersom oppdragsmengden faller.

Alle våre kontorer og terminaler er bemannet. Telefon og e-post besvares som vanlig og det jobbes foreløpig for fullt i hele organisasjonen!

Vi kan også informere om at vi pt. har 5 personer i karantene som hjemkommet fra utlandet. Vi har også noen få som er sykmeldt som følge av tiltakene eller med forkjølelse/influensasymptomer.

Pr 8.4 har vi 2 permitterte som følge av situasjonen og redusert aktivitet.

Vi har fortsatt heldigvis ingen påviste smittetilfeller internt og heller ikke kjennskap til noen smittetilfeller blant nærstående.

Vi ber om forståelse for våre tiltak men kan forsikre at vi innenfor rammene av disse vil søke å bistå våre kunder på best mulig måte – som alltid i tråd med vår visjon; «Best på kvalitet og service» og våre verdier Hjelpsom – Ærlig – Stolt

Aktuelle linker

Her finner du spørsmål og svar om korona.

 

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.