Bompenger - vi øker bom og avgiftstillegget!

28/09/2018

Mandag 1. oktober øker bomtakstene i Stavanger kraftig og vil medføre en årlig kostnadsøkning på vel 5 mill. for SR Group AS. Takstene har også økt og vil øke flere steder i landet de nærmeste månedene I tillegg innføres og økes bruken av rushtidsavgifter. Disse merkostnadene er vi nødt til å ta igjen hos våre kunder.

SR Group øker derfor sitt generelle bom og avgiftstillegg fra kr 65 til kr 90 fra og med 1.10.2018.

Andre nyheter

New regulations for customs processing from 1 January 2023. As your freight forwarder we'll need to obtain detailed information about the goods well in advance of arrival in order to start the customs procedure.