Våre tjenester

Vi har håndtert utfordringene fra den norske olje- og gassindustrien siden 1974.

SR Group er en av de største norske privateide logistikkselskaper og vi er skreddersydd for olje- og gassindustrien.

Over 300 medarbeidere kontrollerer årlig mer enn 200 000 forsendelser i inn- og utland. Våre kontorer på de viktigste knutepunktene gir oss nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte personlige service.

Vi er med deg hele veien!

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Tjenester:

Veitransport Norge

SR Group har i en årrekke vært en av de domirende transportaktørene langs norskekysten. vi har kort responstid, uansett hvor i landet behovet befinner seg.

Sjøfrakt Norge

SR Group frakter daglig gods langs kysten i Norge. En egen avdeling for innenlands sjøfrakt fungerer som et supplement til veitransport.

Flyfrakt Norge

SR Group håndterer innenriks flyfrakt over hele landet. Våre medarbeidere har oversikt og tilgang på alle daglige avganger og kan optimalisere ledetid ut fra ditt behov.

Europeisk veitransport

SR Group har flere ukentlige avganger som sikrer forutsigbar og kostnadseffektiv logistikk. Veitransport er ofte et godt alternativ til flytransport.

Internasjonal sjøfrakt

SR Group har et nært samarbeid med de fleste av verdens største rederier og kan kostnadseffektivt håndtere gods gjennom de fleste av verdens havner.

Internasjonal flyfrakt

SR Group har IATA-sertifisering som gjør det mulig å bestille utenlandsflyvninger direkte. Rask og enkel levering til mer enn 120 internasjonale destinasjoner.

Tank- og bulktransport

SR Group har en egen avdeling som besitter eget materiell og personell for å håndtere og frakte kjemikalier og flytende gods i hele Norge og resten av Europa.

Terminaltjenester

SR Group har terminaler og varelager flere steder i Norge og internasjonalt. Våre terminaler er strategisk lokalisert for å bedre vareflyten for våre kunder.

Supply chain management

SR Group har en egen tjeneste for selskaper som ønsker å outsource deler eller hele logistikkavdelingen.

Containertransport

Containertransport med sidelaster eller på chassis - til og fra havn, jernbane eller terminal. Effektive løsninger, prøv oss da vel!

Fortolling - tollager - avgiftbehandling

Våre dyktige speditører utfører fortolling, håndterer tollager og bistår deg med hva det skulle være i forbindelse med import og eksport!