Veitransport Europa

SR Group Service hjelper deg med transport til enhver europeisk destinasjon.

Gjennom vårt partnerskap med Lubbers har vi opprettet europeiske basesteder i Aberdeen, Esbjerg og Schoonebeek. SR Group har flere ukentlige avganger til hvert basested, noe som sikrer forutsigbar og kostnadseffektiv logistikk.

For trafikk mot Aberbeen og Esbjerg er SR Group blant Norges største aktører. Ved bruk av basesteder har vi mulighet til å yte personlig service uansett hvor godset skal til eller kommer fra. Fra disse basene går gods videre til alle øvrige destinasjoner i Europa. All trafikk som er import eller eksport til og fra Norge, styres fra SR Group sine team i Norge som sikrer god kontroll og styring på forsendelsene.

Korte ledetider og faste avganger gjør at veitransport ofte er et godt alternativ til flytransport. Vi tar også med flygods gjennom flere ukentlige avganger fra Norge og direkte til de største europeiske flyplassene for å optimalisere leveringstid. I samtlige europeiske land har vi svært solide løsninger innenfor ekspressforsendelser, farlig gods og spesialtransport.

Box pil ned
SR Group tilbyr terminaltjenester, lagring og tollbehandling for samtlige av de europeiske land vi opererer i.

Lubbers

SR Group etablerte sitt partnerskap med Lubbers tidlig på 1990-tallet. Siden den gang har partnerskapet utviklet seg til å bli en av de dominerende løsningene for europeisk import og eksport for norske aktører innen olje og gass. I dag blir ressursene brukt på en optimalisert måte som sikrer kostnadseffektivitet for våre kunder. Avdelingene i partnerskapet er integrert slik at kommunikasjon og instrukser flyter på tvers av alle landegrenser for å sikre at kundens gods blir ivaretatt og kontrollert best mulig.

Lubbers er grunnlagt på samme verdier som SR Group og har spesialisert seg på internasjonale transporttjenester for olje- og gassindustrien. Som et kvalitetsdrevet selskap har Lubbers et tydelig fokus på kundeservice. Gruppen har 13 baser over hele Europa, strategisk plassert for å betjene olje- og gassnæringen: i Storbritannia, Nederland, Danmark, Tyskland, Italia, Romania, Polen og Tyrkia.

Prisforespørsel

Veitransport Europa

Du kan også ringe oss på telefon 51 71 53 50 eller sende en e-post til booking@sr-group.no.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.