Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sjøfrakt Norge

SR Group frakter gods langs kysten i Norge hver eneste dag.

En egen selvstendig avdeling for innenlands sjøfrakt fungerer som et supplement til det eksisterende veitransporttilbudet. Et stort nettverk av underleverandører brukes for å tilrettelegge sjøfrakten til alle nasjonale havner.

All aktivitet kontrolleres av SR Groups ansatte, uansett havnedestinasjon. SR Group sine erfarne spesialister innen logistikk mottar, planlegger, utfører og kontrollerer all aktivitet i forbindelse med nasjonal sjøfrakt. Ved større volumer eller ved utvidede ledetider er sjøfrakt ofte et svært kostnadseffektivt alternativ til veifrakt.

Gesi Shipping

Skipsoperatøren Gesi er et av selskapene i SR Group. Selskapet drifter MV Gullaas som opererer langs hele kysten fra Tananger til Hammerfest. Gesi Shipping har også gode kontakter i et nettverk bestående av mer enn 30 lasteskip. Les mer her: www.gesi.no

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

eller

Visste du at ...

Ship

Container- og stykkgodsfrakt over sjøveien er konkurransedyktig både på pris og pålitelighet.

Globe leaf
Sjøtransport er et miljøvennlig alternativ.

Prisforespørsel

Sjøfrakt Norge

Du kan også ringe oss på telefon 51 71 53 50 eller sende en e-post til booking@sr-group.no.