Flyfrakt Norge

SR Group håndterer innenriks flyfrakt over hele landet.

SR Group har god oversikt og tilgang over alle daglige flyavganger og våre medarbeidere kan optimalisere ledetid ut fra ditt behov. Vi benytter samtlige flyselskaper som flyr innenriks, slik at vi kan sikre at vi velger den mest kostnadseffektive og raskeste avgangen tilgjengelig.

Våre team er ansvarlig for hele transporten fra henting hos kunde til levert på dør ved endedestinasjon. Vårt bidrag ligger i å gjøre det enkelt og sikkert å utføre flysendinger. Vi vet at det er store prisvariasjoner mellom de ulike avganger, og det er vår jobb å finne den mest optimale forsendelsen etter kundens krav og forventninger.

Vårt flyteam er i tett kontakt med vårt veiteam som enten konsoliderer forsendelsene for å redusere kostnad, eller mobiliserer egne kjøretøy for hasteforsendelser.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Visste du at ...

15 tonn

Vi har kapasitet til å frakte over 15.000 tonn hver dag, i hele Norge.

400 oppdrag
Vi har daglig 400 oppdrag på veifrakt i Norge.
Klokken 10
Vi leverer alltid innen kl. 10.00 på leveringsdag.
Klokken 14
Vi er eneste logistikkleverandør med bookingfrist kl. 14.00.
Kalender
Vi betjener samtlige basesteder daglig.
Vårt system for stykkgods sikrer effektiv godsflyt til hele landet, uansett destinasjon.
Fly rundt jorden
Som kjent avsender kan deres gods deklareres som ”secured cargo”. Da unngås avvist gods og screening fee og man får kortere tidsfrister og mindre risiko for forsinkelser.
Box pil ned
Når utstyr med lithiumbatterier skal sendes som flyfrakt, må emballasjen merkes med en fareseddel. Det er viktig å opplyse om slikt innhold ved booking.

Prisforespørsel

Flyfrakt Norge

Du kan også ringe oss på telefon 51 71 53 50 eller sende en e-post til booking@sr-group.no.