Sjøfrakt i Norge

SR Group frakter gods langs kysten i Norge hver eneste dag.

En egen selvstendig avdeling for innenlands sjøfrakt fungerer som et supplement til det eksisterende veitransporttilbudet. Et stort nettverk av underleverandører brukes for å tilrettelegge sjøfrakten til alle nasjonale havner.

All aktivitet kontrolleres av SR Groups ansatte, uansett havnedestinasjon. SR Group sine erfarne spesialister innen logistikk mottar, planlegger, utfører og kontrollerer all aktivitet i forbindelse med nasjonal sjøfrakt. Ved større volumer eller ved utvidede ledetider er sjøfrakt ofte et svært kostnadseffektivt alternativ til veifrakt.

Gesi Shipping

Skipsoperatøren Gesi er et av selskapene i SR Group. Selskapet drifter MV Gullaas som opererer langs hele kysten fra Tananger til Hammerfest. Gesi Shipping har også gode kontakter i et nettverk bestående av mer enn 30 lasteskip. Les mer her: www.gesi.no

Vi er med deg hele veien!

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Visste du at:

Container- og stykkgodsfrakt over sjøveien er konkurransedyktig både på pris og pålitelighet.

Sjøtransport er et miljøvennlig alternativ.