Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Om SR Group

SR Group har håndtert utfordringer fra den norske olje- og gassindustrien siden 1974, og er i dag en av de største norske privateide logistikkselskaper.

Over 300 medarbeidere kontrollerer årlig mer enn 200 000 forsendelser i inn- og utland. Våre kontorer på de viktigste knutepunktene gir oss nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte personlige service.

Våre tjenester er skreddersydde for olje- og gassindustrien!

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

eller

SR Group dekker ditt logistikkbehov!

SR Group er basert på de enkle prinsipper om å være fleksibel, rask og kunnskapsrik. Et av våre sterkeste kjennetegn er evnen til å raskt iverksette enhver operasjon. Vi har umiddelbar responstid og tilgjengelighet av dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Verdiene av å være hjelpsom, ærlig og stolt er forankret i alle medarbeiderne og i alt vi gjør. Dette muliggjør leveranser med høy kvalitet og presisjon, og et minimum av avvik.

SR Group er en totalleverandør som besitter omfattende ressurser enten det gjelder en lokal leveranse i Hammerfest, eller charter av et skip eller et fly til Houston. Gjennom direkte kontroll kan vi styre alle operasjoner på tvers av land og kontinenter. Som den utførende part vil også kunden redusere et ledd i utførelsen. Det fører kunden nærmere den utførende part og gir enklere kommunikasjon og bedre styring.

Vi i SR Group er opptatt av åpenhet og god kommunikasjon med kunden i alt vi gjør. Det gjør at vi, gjennom 40 år, har fått god forståelse for våre kunder og hva som kreves i den dagligdagse logistikken. Allerede fra når vi registrerer oppdraget har vi et personlig ansvar gjennom hele logistikkjeden gjennom planlegging, organisering, utførelse og dokumentasjon.

Vi er med deg hele veien!

Hjelpsom

Ærlig

Stolt