Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Betingelser

Dieseltillegg og BAF

På grunn av store svingninger i markedet blir drivstofftillegget justert kvartalsvis. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her. BAF/SECA baseres på rederienes satser og justeres i takt med disse.

Januar 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Februar 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Mars 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

April 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Mai 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Juni 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Juli 2022

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

August 2021

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

September 2021

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Oktober 2021

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

November 2021

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Desember 2021

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Våre generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

NSAB 2015

SR Group AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015