Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Betingelser

Dieseltillegg og BAF

SR Group AS endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her. BAF/SECA baseres på rederienes satser og justeres i takt med disse.

Januar 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Februar 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Mars 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

April 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Mai 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Juni 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Juli 2020

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

August 2019

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

September 2019

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Oktober 2019

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

November 2018

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

Desember 2018

0 %
DIESEL
0 %
BAF/SECA

SR Group – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Last ned: SRG Generelle Transportbetingelser

NSAB 2015

SR Group AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015