Vi er med deg hele veien!

Vi har håndtert utfordringene fra den norske olje- og gassindustrien siden 1974. Våre tjenester er skreddersydde for olje- og gassindustrien!.

Vi er i dag en av de største norske privateide logistikkselskaper.

Over 300 medarbeidere kontrollerer årlig mer enn 200 000 forsendelser i inn- og utland. Våre kontorer på de viktigste knutepunktene gir oss nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte personlige service.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

eller