Best på kvalitet og service

Når vi kaller oss for din partner i logistikk så er det mer enn fine ord. Det er en livsstil vi er stolt av.

Vi er i dag en av de største norske privateide logistikkselskaper.

Over 250 medarbeidere kontrollerer årlig mer enn 200 000 forsendelser i inn- og utland. Våre kontorer på de viktigste knutepunktene gir oss nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte personlige service.

Kan vi hjelpe deg?

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.