KHMS

SR Group jobber kontinuerlig for å sikre den beste service og kvalitet.

Alt personell som benyttes i produksjon er ansatte i SR Group, noe som sikrer at vi kan opprettholde god kontroll på holdningsfremmende arbeid, god kulturbygging og krav til sertifikater og kompetansebevis. Med en nullvisjon for ulykker og hendelser er krav til kompetanse, gode kommunikasjonsevner, riktige prosedyrer og språkbeherskelse viktig for å nå denne målsettingen.

Vår ISO-sertifisering er et bevis på at vi jobber målrettet mot å være blant de ledende når det gjelder kompetanse, kvalitet og sikkerhet. Vi er stolte av å sette svært strenge krav til oss selv! SR Group har rådgivere innen ADR/RID- regelverket, spesialtransport og Vegfraktloven slik at vi alltid opptrer innenfor korrekt regelverk.

Totale oppdrag: 148 768

0,214 %

avvik

0,048 %

skade på gods

0,161 %

rapportert RUH

0 %

trafikkuhell

Achilles logo
IATA logo
NHO Logistikk og Transport logo

På grunn av oppkjøp og fusjoner er ikke de siste avdelinger ISO-sertifisert per dags dato.