Betingelser

Dieseltillegg og BAF

SR Group AS endrer hver måned drivstofftilleggene på grunn av store svingninger i markedet. Vårt dieseltillegg endres basert på SSB’s kostnadsindeks for lastebiltransport – Drivstoffindeksen. Link til indeksen finner du her. BAF/SECA baseres på rederienes satser og justeres i takt med disse.

Januar

31,1%

Diesel

39,0%

BAF/Seca

Februar

24,9%

Diesel

39,0 %

BAF/Seca

Mars

24,9%

Diesel

41,0%

BAF/Seca

April

24,9%

Diesel

41,0%

BAF/Seca

Mai

20,1%

Diesel

42,0 %

BAF/Seca

Juni

21,7%

Diesel

42,0 %

BAF/Seca

Juli

27,4%

Diesel

41,5%

BAF/Seca

August

25,1%

Diesel

41,5%

BAF/Seca

September

25,9%

Diesel

41,5%

BAF/Seca

Oktober

26,5%

Diesel

41,5%

BAF/Seca

November

27,1%

Diesel

45 %

BAF/Seca

Desember

28,4%

Diesel

43%

BAF/Seca

SR Group – generelle transportbetingelser

Våre generelle betingelser fastsettes årlig og gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Last ned: SRG Generelle Transportbetingelser 2019

NSAB 2015

SR Group AS har tiltrådt Nordisk Speditørforbunds fellesbestemmelser som formidler av transport og bruker disse i de tilfellene der vi ikke selv gjennomfører transporten hvor andre reguleringsbestemmelser vil gjelde. NSAB 2015 dekker også lagring.

Link: NSAB 2015