Global logistikk

SR Group har en egen divisjon som styrer internasjonal frakt til destinasjoner i hele verden.

Enten det er sjøfrakt, flyfrakt eller veifrakt, er det krav til ledetid og størrelse på gods som avgjør hvilken type transporttype vi velger. Det er alltid kundens krav og forventninger som styrer hvordan vi skal utføre frakten.

Et omfattende nettverk og årelang erfaring gjør at vi kan håndtere dine forsendelser til hvilket som helst kontinent. Vi har rådgivere for alle typer transport, noe som sikrer god kommunikasjon og veileding lokalt. Kunder i SR Group skal kun forholde seg til det lokale SR-kontoret. Derfor har vi også personell for internasjonal befraktning på hvert eneste SR Group-kontor i hele Norge.

Den internasjonale servicen i SR Group er et av de sterkest voksende produktområdene, og er i stor grad er preget av personlig service. Vi har tjenester innenfor general cargo, priority, charter og courier. Vi har løsningene som trengs – uavhengig av kompleksitet og destinasjon.

Vi har terminaler og varehus med tollager på de fleste sentrale lokasjoner for å sikre at vi også kan oppbevare godset ved ankomst eller henting.

Vi er med deg hele veien!

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

SR Group - Global Logistikk

Visste du at:

SR Group har flyforsendelser til mer enn 120 internasjonale destinasjoner hvert år.

SR Group har kontor nær alle de viktigste flyplasser i Norge.

SR Group samarbeider med de fleste av verdens største container-rederier.

SR Group arrangerer flycharter med noen av verdens største flytyper.

Når utstyr med lithiumbatterier skal sendes som flyfrakt, må emballasjen merkes med en fareseddel. Det er viktig å opplyse om slikt innhold ved booking.

Som kjent avsender kan deres gods deklareres som ”secured cargo”. Da unngås avvist gods og screening fee, og man får kortere tidsfrister og mindre risiko for forsinkelser.

Internasjonal flyfrakt

SR Group er medlem IATA og kan dermed booke flyfrakt direkte med alle flyselskaper representert på det norske markedet. Med smarte løsninger for raskere fremføring kan vi også booke flyfrakt direkte fra de norske flyplasser hvor vi selv ikke er tilstede. For å opprettholde den høyeste mulig sikkerhet innen flytransport, er SR Group registrert som «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør» hos Luftfartstilsynet. Dette muliggjør en sikker transportkjede i kombinasjon med sikkerhetsgodkjente sjåfører, terminaler samt kjent avsenderstatus. Når disse kriteriene er oppnådd kan vi levere inn forsendelsene som ”sikker”, noe som reduserer sikkerhetsavgifter, innleveringsfrister og sjanser for forsinkelser ved flyplassene. SR Group tilbyr økonomiske konsolideringer og hasteforsendelser til ønsket flyplass eller levert til mottaker, i tillegg til mer spesielle forsendelser som farlig gods, handcarry, flycharter og prosjektlast.

Fortolling

SR Group har nøkkelpersonell innen fortollingstjenester, dokumentasjon, tollager og toll- og avgiftsberegning. Vår tette kontakt med norsk tollvesen gir oss kortere behandlingstid og god kontroll på forsendelser. Vi har sikret at samtlige partnere, uansett destinasjon, utøver sitt arbeid i henhold til internasjonale bestemmelser om arbeidspraksis, etikk, lover og regler. I flere land har SR Group etablert lokale set-up for å forsikre at lokal håndtering er ivaretatt på riktig vis.

Sjøfrakt

SR Group har et nært samarbeid med de fleste av verdens største rederier og kan kostnadseffektivt booke containere til de fleste havner i verden. Gode prosedyrer og dyktige medarbeidere gir oss evnen til å levere sjøfrakt med stor presisjon. Våre team på sjøfrakt utfører også delcharter eller fullcharter for prosjektlast.

SR Group tilbyr globale «dør-til-dør» leveranser til alle internasjonale destinasjoner.

SR Group er partner i nettverket CEVA og har med det tilgang til kontorer i mer enn 170 land og kan tilby logistikk med høy presisjon både gjennom flyfrakt og sjøfrakt.

Lokale kontor påser at tollbehandling blir utført korrekt og at den lokale utlevering er i henhold til kundens krav til sted og tid. Systemet sikrer at vi alltid leverer i henhold til norske krav for kvalitet og service, samtidig som vi alltid jobber i henhold til internasjonale retningslinjer for etikk og arbeidskrav.

Uansett hvor i verden ditt utstyr skal eller kommer fra – vi er med deg hele veien!

Ceva

Ceva logo

Ceva er et av verdens ledende logistikkfirma, og de tilbyr punkt-til-punkt-design, implementasjon og operasjonell ekspertise innen «Freight Forwarding» – kontrakter, transportstyring og distribusjon. CEVA tilbyr hver kunde en skreddersydd service, tilpasset unike behov, med ekspertise bygget på lang fartstid innen energisektoren.

CEVA er et ulistet firma eid av Apollo Management LP, et av verdens ledende private investeringsselskap. Mer enn 51000 ansatte betjener et globalt nettverk med fasiliteter i over 170 land. CEVAs ekspertiseteam innenfor energi leverer et bredt spekter av globale løsninger, fra charter til ruteflyvninger, sjøtransport og logistikk på vei, til endelig levering. Standardiserte rutiner basert på globale «Best practices» gir enestående service og effektivitet.

Høy servicegrad  for import og eksport mot Brasil.

SR Group ble utfordret av norske olje- og gasskunder tidlig på 2000-tallet. Økende interesse for Brasil, krav til lokal tilstedeværelse og mange nye oljefunn førte til at også SR Group ble bedt om å tilby tjenester mot Brasil.

Som følge av dette ble partnerskapet med Nicomex opprettet. I dette kan SR Group og Nicomex sammen tilby «dør-til-dør» løsning for alle de viktigste destinasjonene i Brasil, enten med flyfrakt eller sjøfrakt.

Nicomex har unik erfaring og kompetanse innen tollbehandling. Sammen med SR Group sine team på internasjonal spedisjon leverer vi et produkt med sterke referanser og høy presisjon i leveranser. Vår ambisjon har hele tiden vært at våre kunder skal oppleve samme service og kvalitet i og mot Brasil, som de er vant med til øvrige destinasjoner.

Et integrert partnerskap og strenge prosedyrer har muliggjort en høy servicegrad  for import og eksport mot Brasil.

Grupo Nicomex

Grupo Nicomex logo

Nicomex er et respektert og erfarent selskap som har operert i det brasilianske internasjonale handelsmarkedet siden 1926. Nicomex leverer «Freight Forwarding» og tollbehandlingstjenester rettet mot olje- og gassindustrien. Alle tjenestene er i henhold til FCPA «Compliance & Anti-corruption policies».

Nicomex har utviklet «Smart Express» siden år 2000, en eksklusiv internasjonal kurertjeneste spesielt rettet mot olje- og gassindustriens behov. Egne eksperter på tollbehandling bidrar til effektiv saksgang og rask levering for leveringer over landegrenser.

Erfaring og grundig kunnskap om internasjonale handelsregler gjør at Nicomex kan tilby frakt og tollbehandling raskt og effektivt.