Fortolling og tollager

Våre erfarne speditører utfører fortollingstjenester og håndterer og fører tollager.

Vi har også tollager på våre lokasjoner.

Her får du bistand med såvel import som eksport og vi har også tillatelse til å transittere gods.

Trenger du rådgiving innenfor tollområdet kan vi også bidra.

Vi fortoller og transitterer elektronisk mot Tollvesenet og vi leverer også skattemelding i forbindelse med import.

Tollblanketten kan sendes oppdragsgiver elektronisk så snart den er klar hos Tollvesenet og gjøres omgående tilgjengelig på din side i vår kundeportal.
Vårt effektive fortollingssystem kan også kommunisere direkte med ditt ERP system via EDI.

Vil du være på den sikre siden – ta kontakt for å få vite mer om hva vi kan gjøre, priser osv;