Flyfrakt i Norge

SR Group håndterer innenriks flyfrakt over hele landet.

SR Group har god oversikt og tilgang over alle daglige flyavganger og våre medarbeidere kan optimalisere ledetid ut fra ditt behov. Vi benytter samtlige flyselskaper som flyr innenriks, slik at vi kan sikre at vi velger den mest kostnadseffektive og raskeste avgangen tilgjengelig.

Våre team er ansvarlig for hele transporten fra henting hos kunde til levert på dør ved endedestinasjon. Vårt bidrag ligger i å gjøre det enkelt og sikkert å utføre flysendinger. Vi vet at det er store prisvariasjoner mellom de ulike avganger,  og det er vår jobb å finne den mest optimale forsendelsen etter kundens krav og forventninger.

Vårt flyteam er i tett kontakt med vårt veiteam som enten konsoliderer forsendelsene for å redusere kostnad, eller mobiliserer egne kjøretøy for hasteforsendelser.

Vi er med deg hele veien!

Vi har umiddelbar responstid og dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Visste du at:

Vi har kapasitet til å frakte over 15.000 tonn hver dag, i hele Norge.

Vi har mer enn 400 oppdrag på veifrakt i Norge hver dag.

Vi leverer alltid innen kl. 10.00 på leveringsdag.

Vi er eneste logistikkleverandør med bookingfrist kl. 14.00.

Vi betjener samtlige basesteder daglig.

Vårt system for stykkgods sikrer godsflyt til hele landet, uansett destinasjon.

Som kjent avsender kan deres gods deklareres som ”secured cargo”. Da unngås avvist gods og screening fee og man får kortere tidsfrister og mindre risiko for forsinkelser.

Når utstyr med lithiumbatterier skal sendes som flyfrakt, må emballasjen merkes med en fareseddel. Det er viktig å opplyse om slikt innhold ved booking.

Kapasitet

150

Semitrailers

30

Low bed brønntralle

20

Pick-up budbiler

40

Jumbo kapelltraller

30

Uttrekkbare traller

15

Sidelaster og chassi

30

Tank- og pumpebiler

5

Spes. kapelltilhenger