Fortolling og spedisjon av import og eksport av gods

La oss hjelpe deg med håndtering av fortollingstjenester og lager av tollvarer!

Våre erfarne speditører utfører fortollingstjenester og håndterer og fører tollager. På våre lokasjoner kan vi også tilby tollager. Her får du bistand med import og eksport, i tillegg til at vi har tillatelse til å transittere gods.

The customs form can be sent to the client electronically as soon as it is ready with the Customs Service and is made available immediately on your page in our customer portal.

Our efficient customs clearance system can also communicate directly with your ERP system via EDI. Do you want to be on the safe side – get in touch to know more about what we can do, prices etc.
Vårt effektive fortollingssystem kan kommunisere direkte med ditt ERP system via EDI.

Vi bidrar gjerne dersom du trenger rådgivning innenfor spedisjon. 

Vil du være på den sikre siden – ta kontakt for å få vite mer om hva vi kan gjøre for deg.

Request

Customs clearance / customs warehousing / toll

Du kan også ringe oss på telefon 51 71 53 50 eller sende en e-post til booking@sr-group.no.

How can we help?

Our dedicated personnel are standing by to respond to your enquiries 24 hours a day – 365 days a year.